Wrocławski Budżet obywatelski (zwany także partycypacyjnym) – to proces, który umożliwia dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego – 25 mln zł w 2017 roku- na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Główne zadanie WBO to pobudzanie aktywności i postaw obywatelskich mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie i dialog.

Z punktu widzenia Wrocławskiej Areny Sportu, Wrocławski Budżet Obywatelskim jest przede wszystkim sposobem wyrównania dysproporcji pomiędzy redystrybucją pieniędzy pochodzących z naszych podatków a realnymi potrzebami mieszkańców.

Gdyby nie WBO, to nie powstało by wiele ciekawych inwestycji we Wrocławiu takich jak: boisko baseballowe, tor pumptrack, bezobsługowa ścianka wspinaczkowa czy interaktywne place zabaw.

Urzędnicy przy planowaniu wydatków budżetowych często powielają istniejące rozwiązania zamiast słuchać głosów i potrzeb mieszkańców.

Dzięki WBO, nie tylko mieszkańcy Wrocławia zwrócili uwagę na co się wydaje pieniądze ze wspólnej kasy, ale co ważniejsze Urzędnicy coraz częściej ukierunkowują swoje działania na potrzeby mieszkańców.

Dlatego dzięki waszym głosom w ramach WBO 2017 Wrocławska Arena Sportu może powstać i rozwinąć się o kolejne inwestycje!