Projekt

Powstaje plan Wrocławskiej Areny Sportu

Dzięki inicjatywie Barons Wrocław i Stowarzyszenia Wrocław Youth Club powstał plan stworzenia Wrocławskiej Areny Sportu. Plan zakłada budowę poszczególnych etapów projektu w oparciu o środki pochodzące z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Brak dostępu do urozmaiconego i ogólnodostępnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego dotyka bardzo Read more…