Wrocławska Arena Sportu to zlokalizowana na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu „Stadion Zakrzów” przy ulicy Niepodległości 6 we Wrocławiu strefa sportu i rekreacji.

Brak dostępu do urozmaiconego i ogólnodostępnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego dotyka bardzo dużą liczbę Wrocławian.

Dotychczasowe miejsca do tego stworzone są zatłoczone oraz niewystarczająco dostosowane do oczekiwań mieszkańców naszego miasta. Deficyt takiej infrastruktury powoduje rezygnację z aktywności fizycznej przez sporą część Wrocławian. Celem nadrzędnym Wrocławskiej Areny Sportu jest wypełnienie luki na mapie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Wrocławia poprzez stworzenie centrum sportowego w północno wschodniej części miasta. Układ i dobór obiektów dla nowych dyscyplin na Wrocławskiej Arenie Sportu, sprawi że będzie to wyjątkowe miejsce spotkań dla rodzin z całego Wrocławia.

Wrocławska Arena Sportu powstaje dzięki funduszom pochodzącym z Wrocławskiego Funduszu Obywatelskiego i dzięki głosom oddanym przez Wrocławian podczas corocznego głosowania.

Projekt został zapoczątkowany przez wrocławskich baseballistów, których boisko baseballowe jest kluczowym punktem projektu całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Projekt rozbudowy Wrocławskiej Areny Sportu jest na bieżąco skonsultowany z mieszkańcami Wrocławia. Odpowiada on potrzebom w zakresie aktywizacji społeczeństwa związanego z aktywnym spędzaniem wolnego czasu  na świeżym powietrzu.

Wrocławska Arena Sportu docelowa ma być również jest również miejscem wydarzeń sportowych o ogólnopolskim a nawet europejskim wymiarze, co podniesie atrakcyjność oferty sportowej dla mieszkańców miasta.